The Learning Center

About US

The Learning Center by Carroll Prep 

ก่อตั้งเมื่อปี 2005 ในชื่อเดิม Pudgimelon Education Services. โดย คุณจอร์จ แคร์โรลล์ เริ่มต้นสอนนักเรียนในกรุงเทพที่โรงเรียนสองภาษาแห่งหนึ่ง โดยเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อนักเรียนเรียนต้องขึ้นเรียนต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ทางโรงเรียนไม่สามารถหาครูต่างชาติที่สามารถสอนต่อเนื่องให้จบเทอมได้ มีปัญหาครูย้ายเข้าออกบ่อยเกินไป ทำให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง 

คุณจอร์จต้องการที่จะดูแลนักเรียนของตัวเองต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนได้รับการศึกษาที่พวกเขาต้องการตลอดระดับประถมศึกษา เพื่อให้สามารถทำเช่นนั้นได้ คุณจอร์จจึงตัดสินใจเปิดสถานบันสอนภาษาเล็กๆ ใกล้โรงเรียน 

หลายสิบปีที่ผ่านมา คุณจอร์จได้สอนนักเรียนมากกว่าพันคน สถาบันสอนภาษาขยายใหญ่ขึ้น เราสร้างทีมครูที่ทุ่มเทและเห็นประโยชน์ของนักเรียน

ในปี 2019 เราเปลี่ยนชื่อใหม่จาก Pudgimelon เป็น Carroll Prep และที่ The Learning Center by Carroll Prep เราตั้งมั่นที่จะให้การศึกษาที่ดีที่สุดกับนักเรียนของเรา 

Learning Center

The Learning Center อาคาร B ชั้น 3

สถาบันของเราตั้งอยู่คนละพื้นที่กับโรงเรียนแคร์โรลล์ เพรพ โดย The Learning Center จะอยู่บริเวณอาคาร B ชั้น 3 เป็นอาคารที่ติดกับตึกจอดรถ ผู้ปกครองสามารถจอดที่ชั้น 3B เดินข้ามทางเชื่อมเข้าตึก จะพบสถาบันของเราด้านขวามือ 

Outdoor Activities พื้นที่เล่นนอกห้องเรียน

ในช่วงแคมป์ หรือ ช่วงที่มีนักเรียนอยู่ที่สถาบันเต็มวัน คุณครูจะมีการจัดพานักเรียนออกมาเล่นนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและสัมผัสธรรมชาติ