The Learning Center

Yoga Class

YOGA

โยคะมือใหม่ สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการออกกำลังกายระหว่างรอลูกเรียน สะดวกสบาย ปรับความยากง่ายตามความสามารถ มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำ

YOGA โยคะมือใหม่ สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการออกกำลังกายระหว่างรอลูกเรียน สะดวกสบาย ปรับความยากง่ายตามความสามารถ มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำ

ลงทะเบียน คลิก…

ติดต่อ LINE : @thelearningcenter 

โทร 02-591-8848

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email