The Learning Center

ถ้าอยากให้เด็กเก่งภาษาอังกฤษ พ่อแม่ต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษ กับเด็กบ่อยๆ

หลายบ้านกำลังเตรียมฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเด็กมากขึ้น เพื่อฝึกภาษาให้เขานำไปใช้ในชีวิตประจำได้จริง ซึ่งคนเป็นพ่อแม่คอยสนับสนุนเขาทุกเวลา ด้วยการพูดคุยกับเขาบ่อย ๆ เนื่องจากการพูดคุยกับเขาจะช่วยพัฒนาภาษาของพวกเขาให้ก้าวกระโดดง่ายขึ้น ดังนั้นวันนี้เราจะแนะนำประโยคง่าย ๆ ที่สามารถใช้พูดคุยกับเด็ก ๆ ในแต่ละวันได้บ่อย เพื่อปูทางให้เขาเข้าใจก่อนจะต่อยอดด้วยประโยคยาว ๆ เป็นลำดับถัดไป  

 

19 ประโยคแนะนำสำหรับใช้พูดภาษาอังกฤษกับเด็กง่าย ๆ ที่ใช้ได้บ่อยของจริง

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ตั้งใจพูดภาษาอังกฤษกับเด็กในบ้านมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาที่ 2 ของพวกเขาให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีของเด็ก ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับพวกเขาด้วยภาษาที่ 2 บ่อย ๆ ให้เขาคุ้นชินผ่านการเล่านิทาน, การสนทนาในระหว่างทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้าน หรือการเปิดการ์ตูนสำหรับเด็กให้ดู และการเปิดเพลงให้เขาฟังเป็นต้น ส่วนประโยคง่าย ๆ ที่แนะนำว่าควรใช้บ่อย ๆ ในระหว่างการสนทนามีดังนี้

ประโยคทักทาย

 • Hello, Good Morning (Afternoon, Evening, night). = สวัสดีตอนเช้า (บ่าย, เย็น, กลางคืน)
 • Did you sleep well? = หลับสบายไหมคะ/ครับ

ประโยคคำถาม

 • Do you need help? = มีอะไรให้ช่วยไหมคะ/ครับ
 • Are you hungry? = หิวไหม
 • What do you want? / How can I help you? =อยากได้อะไร/ อยากให้ช่วยอะไรคะ
 • What is this/that? =นี่/นั่นคืออะไร
 • Is it fun? Be Careful = สนุกไหม ระวังด้วยนะ

ประโยคตอบรับและปฏิเสธ

 • Yes, Please. = ค่ะ/ครับ
 • No, Thank you = ไม่เป็นไรค่ะ/ครับ ขอบคุณนะคะ/ครับ
 • Ok, Thank you. =ตกลงและขอบคุณค่ะ/ครับ

ประโยคชักชวน,เชิงคำสั่ง, คำชม

 • Brush your teeth. = แปรงฟันด้วยนะคะ/นะครับ
 • Wash your face = ล้างหน้าด้วยนะคะ/นะครับ
 • Put on your clothes. แต่งตัวด้วยนะคะ/นะครับ
 • Eat your food. = กินอาหารด้วยนะคะ/นะครับ
 • Let’s play= มาด้วยกันนะ
 • Tidy up, please. = เก็บของด้วยนะ
 • Please don’t cry. = ไม่ร้องไห้นะ
 • Be nice. =ทำตัวดี ๆ นะ
 • Good, nice, cool, well = เก่ง, เยี่ยม, เจ๋ง

 

การพัฒนาภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ 2 ให้กับเด็ก ๆ ทำได้ง่าย ๆ จากที่บ้าน

ทั้งนี้ในปัจจุบันการฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเด็กหรือการเสริมทักษะภาษาที่ 2 ให้กับเด็ก ๆ ในบ้านไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะเริ่มจากการพูดคุยกับเขาบ่อย ๆ ในกิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยให้เขาซึมซับและคุ้นชินกับภาษาใหม่ง่ายขึ้น และนอกเหนือจากประโยคทั้งหมดที่ยกตัวอย่างคุณพ่อคุณแม่ยังสามารถเสริมประโยคใหม่ ๆ ให้เขาเพิ่มได้เช่นกัน เพราะยิ่งเสริมความรู้ใหม่ ๆ ให้เขามากเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลดีต่อเขามากขึ้นโดยตรงเท่านั้น