The Learning Center

โปรแกรมเนอสเซอรี่

Nursery program The Learning Center
โปรแกรมเนอสเซอรี่สำหรับเด็กอายุ 18 เดือนขึ้นไป พบกับประสบการณ์การเรียนรู้แบบแคร์โรลล์ ชั้นเรียนขนาดเล็ก สร้างความคุ้นเคยก้บภาษา การอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัว เตรียมตัวสำหรับเข้าเรียนอนุบาล
สนใจติดต่อ 02-954-2168
LINE OA: @thelearningcenter