The Learning Center

CPR FIRST AID TRAINING

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาตรฐานปี 2023

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัว และเรามีเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นที่จะช่วยเหลือลูกหลานหรือคนใกล้ตัวของเรา คอร์สฝึก CPR FIRST AID TRAINING จาก Safesiri x Carroll Prep


 • จำนวนผู้เข้าอบรมในคลาส 35 ท่าน
 • ระยะเวลาการอบรม 6 ชั่วโมง
 •  ได้รับประกาศนียบัตรทันทีในวันอบรม
 • หัวข้ออบรมครอบคลุม 40 หัวข้อ
 • การปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
 • การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นแผลขนาดต่าง ๆ
 • การช่วยเหลือผู้ป่วยกระดูกหัก การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีจมน้ำ
 • การช่วยเหลือผู้ป่วยไฟฟ้าช็อต
 • อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • การทำ CPR ฟื้นคืนชีพ 
 • ฝึกปฏิบัติทุกคนแบบกลุ่ม
 • หลักสูตรการสอนมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
 • มาตรฐานสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ฝึกอบรม จป. 63 – 010

ติดต่อ LINE : @thelearningcenter โทร 02-591-8848

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email