The Learning Center

คำศัพท์ภาษาจีนสำหรับเด็ก PART 6 ประโยคทักทาย (ภาษาจีนสำหรับเด็ก)

หากได้คุยภาษาจีนเป็นประโยคกับเด็กถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะเพิ่มความต่อเนื่องต่อการพัฒนาภาษาจีนสำหรับเด็กไปในตัว การอกจากจะให้พวกเขารู้จักกับคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว การเริ่มให้เขาพูดเป็นประโยคต่าง ๆ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาด้านภาษาของพวกเขามากขึ้น โดยเริ่มต้นให้พวกเขาคุ้นชินกับประโยคง่าย ๆ อย่างประโยคเกี่ยวกับการทักทาย ซึ่งเป็นประโยคที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ส่วนประโยคเกี่ยวกับการทักทายที่จะพูดถึงมีอะไรกันบ้างมาดูกันได้เลย

 

มาเริ่มประโยคทักทายภาษาจีนสำหรับเด็กกันได้เลย

การเรียนรู้และพัฒนาภาษาจีนสำหรับเด็กหากจะให้พวกเขาท่องจำคำศัพท์อย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาต่อเนื่องโดยให้พวกเขาได้พูดภาษาจีนเป็นประโยคไปด้วย เพื่อให้คุ้นชินกับการใช้จริงมากที่สุด ซึ่งประโยคการทักทายถือว่าเป็นประโยคเริ่มต้นขั้นแรก ๆ ที่ต้องฝึกฝนให้เจ้าตัวเล็กเริ่มใช้งานจริง และยิ่งคุณพ่อคุณแม่หรือทุกคนในบ้าน สามารถฝึกความคุ้นชินพวกเขาด้วยการพูดสื่อสารกันบ่อย ๆ ยิ่งทำให้พวกเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นไปด้วย ส่วนประโยคทักทายเบื้องต้นมีแบบไหนกันบ้างนั้นมาดูกันดีกว่า

ประโยคทักทายที่ใช้กันบ่อย ๆ

โดยประโยคที่จะยกตัวอย่างจะมีข้อมูลคือ ประโยคหรือคำศัพท์ คำอ่านภาษาอังกฤษและภาษาไทย และจบด้วยความหมาย ดังนี้

你好    nǐ hǎo/ หนีห่าว  = สวัสดีครับ/ค่ะ

你们好 nǐmen hǎo / หนีเมน ห่าว = สวัสดีครับ/ค่ะ ทุก ๆ คน

你好吗 Nǐ hǎo ma /หนีห่าว มะ  = คุณสบายดีไหม

早上好 zǎo shàng hǎo/ เซ่า ช้าง ห่าว  =  สวัสดีตอนเช้า

上午好 shàngwǔ hǎo / ช้าง หวู่ ห่าว  = สวัสดีตอนบ่าย

晚上好 wǎnshàng hǎo/ ว่าน ช้าง ห่าว  = สวัสดีตอนเย็น

ประโยคทักยกตัวอทายสำหรับคนที่ไม่เจอกันมานาน

โดยประโยคที่จะยกตัวอย่างจะมีข้อมูลคือ ประโยคหรือคำศัพท์ คำอ่านภาษาอังกฤษและภาษาไทย และจบด้วยความหมาย ดังนี้

喂   wèi/ เหว่ย  = สวัสดีครับ/ค่ะ (สำหรับทักทายคนคุ้นเคย)

你怎么样 nǐ zěnme yang/ หนี่ เสินเมอะ หยาง = คุณสบายดีไหม

你叫什么名字   nǐ jiào shén me míng zì นี่ เจ้า เฉิ่นเมอะ มิงซือ = เธอชื่ออะไร

好久不见,你怎么样  Hǎojiǔ bùjiàn, nǐ zěnme yang เหาเจี่ยว บู่เจี้ยน หนี เสิ่นเนอะ หยาง =  ไม่เจอกันนานเลย เธอสบายดีไหม

你吃饭了没有   Nǐ chīfànle méiyǒu  หนี ชี่ฟานเล่อ เหมยโหย่ว   = เธอกินข้าวแล้วหรือยัง

你喜欢吃什么   Nǐ xǐhuān chī shénme หนี ซีฮวน ชี เฉิ่นมะ  = เธอชอบกินอะไร

 

การพัฒนาภาษาจีนในเด็กไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงแค่ให้เขาฝึกใช้ประโยคพื้นฐานเท่านั้น

การเริ่มต้นใช้ประโยคต่าง ๆ ในภาษาจีนสำหรับเด็กนั่นคือการเพิ่มสกิลให้พวกเขามีความคุ้นชิน และเรียนรู้ภาษาได้ไวมากขึ้น ทั้งนี้จะต้องเริ่มเรียนรู้จากประโยคง่าย ๆ สั้น ๆ ไปจนถึงประโยคยาว ๆ นอกจากนั้นควรจะมีคนคอยโต้ตอบเขาบ่อย ๆ จะเป็นเรื่องดีต่อการพัฒนาการของพวกเขามากขึ้นเช่นกัน