The Learning Center

คำศัพท์ภาษาจีนสำหรับเด็ก PART 5 เกี่ยวกับความรู้สึก

การเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับเด็กมีคำศัพท์มากมายที่ต้องรู้ในเบื้องต้น และการทำความเข้าใจภาษาจีนจะช่วยให้พวกเขาได้ฝึกฝนคำศัพท์ด้านต่าง ๆ มากขึ้น โดยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคำศัพท์เกี่ยวกับการสื่อสารด้านอารมณ์และความรู้สึกของเด็ก ๆ ว่า ในระหว่างนั้นพวกเขากำลังรู้สึกอย่างไร ทั้งนี้แนะนำว่าควรให้พวกเขาใช้ภาษาจีนสื่อสารบ่อย ๆ จะช่วยฝึกความคุ้นเคยกับคำศัพท์ที่เรียนรู้มาง่ายมากขึ้นตามไปด้วย

 

 

รวมคำศัพท์ภาษาจีนสำหรับเด็กเรื่องอารมณ์และความรู้สึกน่ารู้มีคำไหนกันบ้าง

ส่วนคำศัพท์ภาษาจีนสำหรับเด็กเกี่ยวกับอารมณ์ (感受 อ่านว่า gǎn shòu (ก่าน โซ่ว) ) ที่จะพูดถึงจะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือความรู้สึกหรืออารมณ์ด้านบวก และความรู้สึกหรืออารมณ์ด้านลบ นอกจากนั้นควรมีภาพประกอบเพื่อทำให้เขาเข้าใจคำศัพท์ต่าง ๆ ง่ายมากขึ้น ส่วนจะมีคำศัพท์น่ารู้อะไรกันบ้างมาดูกันเลยดีกว่า

คำศัพท์ที่บอกถึงอารมณ์และความรู้สึกด้านบวก

คำศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์ด้านบวกหมายถึง ความรู้สึกในระหว่างนั้นที่ทำให้เด็กมีความสุข โดยไม่มีสีหน้าบึ้งตึง หรือกระฟัดกระเฟียดใส่คนรอบข้าง ซึ่งอารมณ์ด้านบวกมีหลายแบบด้วยกัน และตอนนี้มาดูกันว่าคำศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์ด้านบวกนั้นมีอะไรกันบ้าง

คำศัพท์   คำอ่านภาษาอังกฤษ   คำอ่านภาษาไทย   ความหมาย

高兴       gāoxìng                         เกาซิ่ง                  ดีใจ

勇敢       yǒnggǎn                 หยง ก่าน              กล้าหาญ

舒服       shū fu                             ซู้ ฟู                     สะดวกสบาย

自信       zìxìn                               จื้อ ซิ่น                  มั่นใจ

好玩       hǎo wán                        เห่า หวาน              สนุก

健康       jiànkāng                เจี้ยน คัง                สุขภาพดี 

希望       xī wàng                 ซี ว่าง                    มีความหวัง  

自豪       zìháo                            ซื่อ หาว                  ภูมิใจ

คำศัพท์ที่บอกถึงอารมณ์และความรู้สึกด้านลบ

ต่อมาในส่วนของคำศัพท์ด้านลบที่ต้องเรียนรู้ไว้เช่นกัน ซึ่งคำศัพท์ด้านนี้แม้ว่าจะอยู่ฝั่งลบ แต่ทุกคนต้องเรียนรู้เอาไว้เช่นกัน เพื่อใช้สำหรับการสื่อสารกับคนรอบข้างในอนาคต รวมถึงคุณพ่อหรือคุณแม่ต้องใช้สื่อสารให้เขาเข้าใจและอธิบายการแสดงออกโดยใช้อารมณ์ด้านลบกับพวกเขา ดังนั้นคำศัพท์เบื้องต้นที่ต้องรู้สึกมีดังนี้

คำศัพท์   คำอ่านภาษาอังกฤษ คำอ่านภาษาไทย     ความหมาย

失望             shīwàng               ซือ หวัง               ผิดหวัง

生气             shēngqì               เซิง ชี่           โกรธ

愤怒            fènnù                   เฟิ่น นู่                 โกรธ

后悔             hòu huǐ                โฮ่ว หุ่ย               รู้สึกผิด

遗憾             yí hàn                  อี๋ ฮั่น                   รู้สึกเสียดาย

悲伤             bēi shāng        เปย ซาง              เศร้า

害怕的         hàipà de           ไฮ่ พ่า เตอ           กลัว

担心     dān xīn     ตัน ซิน        เครียด 

忧虑 yōu lǜ โยว ลวี่   กังวล

 

เพิ่มความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์หลากหลายจะช่วยให้เด็กๆ มีพัฒนาด้านภาษาจีนไวขึ้น

การเพิ่มศัพท์ภาษาจีนสำหรับเด็กเกี่ยวกับอารมณ์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นในการฝึกฝน เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ภาษาจีนได้ไว พร้อมนำไปใช้ได้ทุกสถานการณ์ ส่วนวิธีการสอนที่ดีที่สุดคือให้พวกเขาใช้บ่อย ๆ พร้อมกับเพิ่มศัพท์ใหม่ ๆ เข้ามาเรื่อย ๆ จะช่วยให้พวกเขามีพัฒนาด้านภาษาได้ไวมากขึ้น