The Learning Center

เทควันโดสำหรับเด็ก

กีฬาเทควันโด  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ออกกำลังกายไปพร้อมกับฝึกควบคุมกล้ามเนื้อแขน ขา ของตนเอง ฝึกวินัยในการฟังคำสั่ง สมาธิที่จะจดจ่อ และฝึกความพยายามที่เกิดจากการฝึกซ้อมให้สามารถเตะท่าต่างๆเหมาะกับอากาศในกรุงเทพที่อากาศร้อน เพราะสามารถเล่นในห้องปรับอากาศได้  

เด็กบางคนรู้สึกชอบและมีความมุ่งมั่นในกีฬาด้านนี้ ก็สามารถต่อยอดและพัฒนาไปแข่งขันในระดับสูงขึ้นไปเพื่อแข่งขันในระดับสูงต่อไป 

 

ประโยชน์ของกีฬาเทควันโด 

1. เสริมสร้างบุคคลิกภาพที่ดีให้กับเด็กๆ ผ่านกิจกรรมการฝึกการทรงตัว
2. เสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่น
3. เสริมสร้างสมาธิ และฝึกระเบียบวินัย
4. เสริมสร้างทักษะศิลปะการป้องกันตัว
5. ฝึกไหวพริบ การคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5. รู้จักแพ้ ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา
6. ผ่อนคลายความเครียด
7. เสริมสร้างระบบหายใจ สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น
8. ทำให้เกิดความคล่องตัวเมื่อต้องเคลื่อนไหวร่างกายทำกิจกรรมต่างๆ
9. ฝึกการเข้าสังคม จากการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ที่หลากหลายในห้องเรียน

คอร์สเรียนเทควันโด

ราคาคอร์สเรียนเทควันโด
1 ครั้ง 350 บาท
12 ครั้ง 4,000 บาท ใช้ภายในระยะเวลา 14 อาทิตย์
Promotion
พิเศษ เมื่อสมัครพร้อมกันสองคน
ในเดือนพฤศจิกายนและเดือนพฤษภาคม
3,500 บาท/12ครั้ง/คน
Previous slide
Next slide