The Learning Center

เลี้ยงลูกสองภาษากับปัญหาที่ต้องเจอและวิธีรับมือ

เลี้ยงลูกสองภาษากับปัญหาที่พ่อแม่ต้องเจอและวิธีรับมือ

เมื่อพูดถึงประเด็นของการเลี้ยงลูกสองภาษาคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเริ่มรู้สึกหนักใจทันที เพราะหวั่นว่าระหว่างการสอนแบบนี้จะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายตามมา ซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงปัญหาที่ทุกคนมักจะพบเจอบ่อย ๆ พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าการเลี้ยงลูก 2 ภาษาได้ผลดีมากกว่าผลเสีย


ปัญหาที่เจอบ่อย ๆ เมื่อเลือกเลี้ยงลูกสองภาษาและวิธีการแก้ไข

สำหรับปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่กังวลมากที่สุดเมื่อต้องเลี้ยงลูกสองภาษามีหลายอย่างด้วยกัน และแต่ละปัญหาทำให้ทุกคนกังวลว่าเมื่อใช้ระบบนี้แล้วสิ่งที่ได้มาอาจจะส่งผลเสียต่อลูกมากกว่าผลดี ดังนั้นวันนี้เราไปค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขกันว่ามีอะไรกันบ้างดังนี้

ไม่มั่นใจว่าควรเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนดี

เริ่มต้นด่านแรกคือความกังวลเรื่องของการเริ่มต้นของการสอนลูก 2 ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ค่อยถนัดภาษาที่ 2 มากนัก รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีแนวทางการสอนเด็ก ๆ ว่า ควรเริ่มจากไหน ช่วงเวลาอายุของเขาเท่าไหร่ถึงจะทำให้เขามีพัฒนาการด้านภาษาดีที่สุด ซึ่งปัญหานี้จะหมดไปแน่นอนด้วยวิธีปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ, คอยสังเกตพฤติกรรมของลูกว่าเมื่อเราใช้ภาษาที่ 2 พูดกับเขาบ่อย ๆ เขาเริ่มมีปฏิกิริยาโต้ตอบหรือไม่ จากนั้นจึงมาลำดับวิธีการสอนด้วยการเริ่มให้ท่องศัพท์, ใช้ประโยคสื่อสารกับเขาสั้น ๆ จากนั้นจึงเริ่มพูดบ่อย ๆ จนเขาคุ้นชินไปโดยปริยาย  

เด็กมีความสับสนว่าเขาจะสื่อสารภาษาอะไรดี

ปัญหาต่อมาคือเด็กบางคนอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าเล็กน้อย เนื่องจากว่าพวกเขาไม่เข้าใจหรือสับสันว่า จะต้องใช้ภาษาอะไรโต้ตอบกับคุณ ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาง่าย ๆ คือสังเกตว่าเมื่อเราใช้ภาษาอะไร เขาจะตอบเป็นภาษาเดิมหรือเปล่า แล้วค่อย ๆ ทำข้อตกลงกับเขาว่า วันนี้จะคุยกันเป็นภาษาอะไรบ้าง

คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความกดดัน เพราะกลัวเรื่องการใช้ 2 ภาษากับลูก

คุณพ่อคุณแม่บางครอบครัวอาจจะกังวลว่าการสอนลูกไม่ดีพอ เพราะไม่เก่งภาษาหรือกลัวว่าจะสอนลูกแบบผิด ๆ ซึ่งวิธีแก้ปัญหานี้มีหลายวิธีด้วยกันเช่นหากมีกำลังทรัพย์มากพอ แนะนำว่าจ้างพี่เลี้ยงที่สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีช่วย, ศึกษาข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กับเขา โดยเริ่มจากง่ายไปยาก และสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งเรียนรู้ภาษามากขึ้นเพื่อแนะนำพวกเขาเพิ่มเติมได้

 

การฝึกพวกเขาให้พูด 2 ภาษาตั้งแต่เด็กและมีความสำคัญอย่างมาก

ปัญหาของการเลี้ยงลูกสองภาษามีหลายส่วนมากมาย และแต่ละบ้านจะเจอกับปัญหาที่แตกต่างกันออกไป แต่ทันทีที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ การเลือกเลี้ยงใช้ 2 ภาษากับพวกเขาตั้งแต่เนิ่น ๆ ย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาการด้านภาษาของพวกเขาง่ายขึ้น